به گزارش برترین خبر ، در این نشست دکتر امامعلی شعبانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه نخست به نقش ممتاز دانشگاه و دانشجو در تمدن سازی و در تاریخ معاصر ایران پرداخت. وی سپس ضمن اشاره به نقاط عطف و افتخار آمیز تاریخ ایران در دوران اسلامی، علل و عوامل ظهور دوران طلایی فرهنگ و تمدن ایران دوران اسلامی- سده‌های میانه- را مورد بحث و بررسی قرار داد. آسیب شناسی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی با رویکرد تاریخی و در خاتمه راه‌کارهای تقویت هویت ملی و افزایش تعلق به وطن در قشرهای مختلف جامعه، محورهای دیگری بود که در نشست مذکور مطرح و به مباحثه و ارایه نظرات شرکت‌کنندگان نهاده شد.

یادآور می‌شود: برنامه مذکور با هماهنگی ندا داننده مدیر اداره کتاب‌خانه‌های عمومی شهرستان بابلسر انجام پذیرفت.