به گزارش برترین خبر ، در ابتدای این نشست دکتر حجت غنودی مدیر فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه مازندران ضمن گرامی‌داشت هفته دولت، با بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه و تبیین اهداف کمیته مشترک دانشگاه مازندران و اداره‌کل استاندارد مازندران اظهار امیدواری کرد: با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود بتوان به این اهداف دست پیدا کرد.

همچنین حمیدرضا عالیشاهی معاون اداره‌کل استاندارد مازندران به تشریح موارد همکاری و تعامل سازمان استاندارد با دانشگاه پرداخت و توضیحات مبسوطی در این زمینه ارایه داد.

در ادامه جلسه، حاضران به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید در زمینه‌هایی چون تشکیل دفتر استانداردسازی در دانشگاه مازندران، همکاری در تدوین استاندارهای ملی و بین‌المللی، برگزاری دوره‌های آموزشی استانداردسازی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه دانشگاه مازندران به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد پیگیری‌های لازم صورت گیرد.