به گزارش برترین خبر ، در این نشست اساسنامه بنیاد به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت با جمع‌بندی حاصله، اساسنامه به تصویب هیات موسس رسید  محور دیگر جلسه، به انتخاب اعضای هیات امنای بنیاد اختصاص یافت و هریک از اعضای هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه در خصوص شاخصه‌های انتخاب هیات امنا، نظرات و پیشنهاداتی را بیان داشتند.

یادآور می‌شود: امروزه بنیادهای حامیان، نقش اساسی در توسعه‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی- در سطح جهان و ملی- ایفا می‌کنند.