به گزارش برترین خبر، مهندس ابوذر موجرلو مدیر امور توزیع برق چمستان در خبری اعلام کرد که روستاهای ییلاقی میرخمند، میچکاخونی، ایزوا و چال سره با تعداد ۳۷۶ مشترک غیردائم که بعلت شکستگی پایه چوبی در منطقه صعب العبور جنگلی دچار قطع برق گردید.

 

به همت همکاران پر تلاش اداره بهره برداری امور برق چمستان و همکاری اداره بهره برداری امور نور و بخش رویان برقدار شدند.

وی گفت: برقدار نمودن خط فشار متوسط مربوط به این روستاها در این مسیر مستلزم طی مسیر ۴ ساعته کوهستانی و صعب العبور بصورت پیاده با حمل تجهیزات توسط افراد و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا بوده که با توجه به شرایط سخت دسترسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.