به گزارش برترین خبر ، حسین حسن نژاد روز پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانداران محمودآباد با اظهار تاسف از اقدام رییس جمهور فرانسه در حمایت از اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) ، افزود : زیر سئوال بردن اعتقادات ، نوعی سلاح کشتار احساسات ، عواطف و اعتقادات یک مذهب، دین و آیین محسوب و قطعا مورد تقبیح جهانی واقع می شود.
وی واکنش جهان اسلام را در این مساله قابل تحسین توصیف و اظهار امیدواری کرد : رفتار مسلمانان در قبال این مساله دقیقا مطابق با آموزه های نبی گرامی اسلام باشد و در جهت افزایش روابط مبتنی بر فضایل انسانی گام بردارند که امروز یکی از جدی ترین نیازهای زندگی است.
حسن نژاد گفت : امروز همه ما می دانیم که در شرایط بسیار سختی قرار داریم . تحریم یک مساله سخت، اثرگذار ، چند وجهی و در عین حال همه جانبه است، اگر چه به این معنا نیست که استکبار توانست با یک محاسبه نسبتا سنجیده یک تحریم فراگیر را بر ما حاکم کند.
وی افزود : به تناسب برنامه ریزی هایی که دشمن برای تحریم به کشور ما اتخاذ کرد ، در مقابل آن با هوشمندی رهبری و همراهی مجموعه قوای کشور و مهم تر از همه فهم و همکاری و حضور در صحنه مردم ، حتی با بزرگ ترین توهین که به عنوان یک سند افتخار برای استکبار جهانی محسوب می شد نتوانست به اهداف خود برسد.
معاون استاندار مازندران تاکیدکرد : آنچه در این مساله مهم است این است که بیشتر از اثرات تحریم باید به مقاوم بودن و عظمت ملت ایران فکر کرد.
وی افزود : اما در عین حال هم همه ما قبول داریم که تحریم بسیاری از فعالیت های اقتصادی ما را نشانه رفت ، اگر چه در کنار آن توجه به مجموعه منابع خدادادی و استعدادهای داخلی افزایش پیدا کرد اما نمی توانیم اثر تحریم را در حوزه اقتصادی نادیده بگیریم .
حسن نژاد گفت : در کنار آن برخی تلاطم های خودساخته در منطقه که هم برای تکمیل اثر تحریم بر جمهوری اسلامی ایران و هم با هدف تغییر اطلس جغرافیایی سیاسی منطقه برای ایجاد فشار بر ایران شکل گرفت این دو در کنار هم را باید به عنوان مکمل هم دید و در کنار آن نیز برخی منازعات سیاسی از سوی برخی افراد که درک درست از شرایط موجود کشور ندارند، ممکن است به برخی از این مسایل کمک کند. که البته با تدبیر هوشمندانه رهبری همواره از این آسیب ها در امان بوده ایم.
معاون استاندار مازندران کرونا را نیز مازاد بر مشکلات شرایط موجود برشمرد و افزود : در کنار آن بحث کرونا به عنوان یک پدیده اثرگذار چندوجهی را نیز داریم ، بنا بر این شرایط امروز فوق العاده سخت است و در این شرایط سخت قرار نیست تسلیم شویم در نتیجه جهت گیری های حرکت ما منطبق با سخت گیری ها و این برآوردها اتفاق می افتد.

در این مراسم خسرو طالبی به عنوان فرماندار جدید معرفی و از خدمات علیرضا شریعت در این سمت قدردانی شد./.irna