به گزارش برترین خبر،  به دنبال سلسله گزارش‌های میزان از قیمت هتل در شهر‌های مختلف در این دوره تصمیم به بررسی قیمت هتل در استان مازندران را داریم.

بررسی‌های میدانی میزان از هتل‌های این شهر نشان دهنده آن است که در یک هتل پنج ستاره اتاق دو تخته به قیمت ۵۸۰ هزار تومان، اتاق پردیس با ظرفیت دو نفر و سرویس دو نفره ۹۸۰ هزار تومان، سوئیت پردیس با ظرفیت دو نفر و دو نفر سرویس یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان و قیمت سوئیت‌های ویژه دو نفره یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و سوئیت ویژه ۴ نفره با یک سرویس اضافه ۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در یک هتل چهار ستاره یک اتاق دو تخته دبل ۵۸۰ هزار تومان، اتاق سه تخته ۶۳۰ هزار تومان، سوئیت دو نفره و با دو سرویس اضافه ۵۲۰ هزار تومان و سوئیت رویال با ظرفیت ۲ نفره و با یک سرویس اضافه ۶۸۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

در یک هتل سه ستاره اتاق دو تخته دبل و توئین به ارزش ۱۰۵ هزار تومان، اتاق سه تخته و با یک سرویس اضافه ۱۵۴ هزار تومان و اتاق چهار تخته به همراه یک سرویس اضافه ۲۰۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در یک هتل دو ستاره اتاق دو تخته ۲۹۰ هزار تومان، اتاق سه تخته ۳۵۰ هزار تومان و اتاق چهار تخته ۴۱۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.

برای یک هتل یک ستاره در این شهر اتاق دو تخته ۲۳۵ هزار تومان، اتاق سه تخته ۲۹۰ هزار تومان، سوئیت سه نفره ۳۱۰ هزار تومان و سوئیت چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد/shomalnews