به گزارش برترین خبر و به نقل از پایگاه خبری میانکاله مهندس قلی زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد شرکت پدیدآوران امید ساحل یکی از شرکت های تخلیه و بارگیری غلات در بندر امیرآباد است که با ۵۴۰ نفر نیروی انسانی با سابقه ۲۰ ساله در مازندران بخش عمده ظرفیت حمل و نقل و تخلیه بارگیری بندر امیرآباد را انجام می‌دهد

مهندس قلی زاده با اشاره به جذب نیروی انسانی در دو بخش قراردادی و روزمزد و تامین تجهیزات سنگین جرثقیل در پیشانی اسکله و تجهیزات پشت خط ، کار حمل و نقل و باربری ، ۱۲ سیلوی سه هزار تنی ساخته شده است که در حال بهره برداری است

 مهندس قلی زاده با اشاره به بخش عمده تجهیزات پیشانی اسکله خارجی هستند همکاران فنی ما با تهیه قطعات مشابه در داخل و تعمیر آن در حال بهره برداری از این تجهیزات در بندر هستند