به گزارش برترین خبر ، «بیمار تومور مغزی دارد و جواب رادیولوژی به غلط سالم است»، «بیمار سکته مغزی کرده و گزارش رادیولوژی به غلط، اشتباه است»، «بیمار سرطان سینه دارد و سرطان ریه او را درگیر کرده و جواب رادیولوژی  به غلط، سالم گزارش شده است»، اینها تنها چند مورد از هزاران مورد گزارش غلط یک مرکز رادیولوژی بیمارستانی در استان البرز است.
اشتباهاتی که ممکن است به قیت جان افراد و داغدار شدن اعضای یک خانواده تمام شود، شاید خطا، قصور و تخلف بخش جدانشدنی از حوزه سلامت باشند اما باید با افزایش نظارت‌ها تلاش کرد تا آن‌ها را به حداقل رساند، چرا که حتی یک مورد تخلف نیز در  این حوزه زیاد بوده و ممکن است جان انسان‌ها به خطر بیفتد.

اینجاست که وظیفه نظارت وزارت بهداشت و بخش نظارت بر درمان در دانشگاه علوم پزشکی پررنگ‌تر می‌شود اما متأسفانه در مواردی به نظر می‌رسد برخی افراد با قدرت و نفوذی که دارند یا به دلیل نبود نظارت دقیق با وجود تخلف همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و در این میان مردم هستند که آسیب می‌بینند.

هر از چند گاهی خبری درباره بروز تخلف در یک  مرکز درمانی دولتی یا خصوصی  به گوش می‌رسد و این‌بار نوبت به یک تخلف در مرکز درمانی در استان البرز رسیده است.

اطلاعاتی از بروز یک تخلف از مرکز رادیولوژی یک بیمارستان در استان البرز به دست باشگاه خبرنگاران جوان رسیده است که به واکاوی و چرایی بروز این تخلف و نبود نظارت درست می‌پردازیم و در ادامه بخشی از اسناد این تخلف در مرکز رادیولوژی بیمارستان شهید رجایی البرز را ارائه می‌کنیم.

جعل مهر و جواب یکسان در مرکز رادیولوژی

تخلفی که از آن صحبت می‌کنیم درباره گزارش‌های نادرست مرکز تصویربرداری رادیولوژی بیمارستان شهیدرجایی البرز است که به دلیل عملکرد نادرست پیمانکار و نبود پزشک متخصص رادیولوژی گزارش‌های جعلی به بیماران داده می‌شده است.

در مرکز رادیولوژی بیمارستان شهیدرجایی تخلفاتی در سال ۹۵ و ۹۶ رخ داده و تخلف در جعل مهر و نبود متخصص رادیولوژی از سوی سرپرست مرکز محرز شده است و پس از سه بار تذکر از سوی سرپرست مرکز شهیدرجایی به پیمانکار  موضوع به دانشگاه علوم پزشکی البرز ارجاع داده می‌شود و در انتهای سال ۹۵ معاونت توسعه فسخ قرارداد با پیمانکار را انجام می‌دهد، اما دوباره با این پیمانکار قرارداد در سال ۹۶ تمدید می‌شود.

جلیل نژاد /

بر اسا اطلاعات به نظر می‌رسد در بازه زمانی فعالیت این پیمانکار که تخلف محرز شده بوده ۸۰ هزار رادیولوژی انجام شده است که درصد زیادی از رادیولوژی جواب یکسان و اغلب نرمال داشته اند و در این بین بیماران بسیاری به دلیل جواب نادرست آسیب جسمی دیده اند و در نهایت پرونده به پیگیری قضایی رسیده و حتی سازمان بازرسی به موضوع ورود کرده است.

اسناد تخلف مرکز رادیولوژی بیمارستان شهیدرجایی البرز

در ادامه تنها چند مورد از اسنادی که به دست باشگاه خبرنگاران رسیده و در آنها گزارش رادیولوژی بیمار با وجود عارضه، نرمال اعلام شده است، ارائه می‌شود.

پزشک تشخیص سکته قدیمی مغزی و تشنج داده، گزارش رادیولوژی نرمال است.

بازی با جان و سلامت مردم در البرز/ جعل هزاران گزارش غلط رادیولوژی در یک بیمارستان+ اسناد

بیمار سابقه تومور مغزی و اختلال هوشیاری مراجعه کرده جواب رادیولوژی نرمال است.

بازی با جان و سلامت مردم در البرز/ جعل هزاران گزارش غلط رادیولوژی در یک بیمارستان+ اسناد

پزشک تشخیص سکته مغزی داده،جواب رادیولوژی نرمال است.

بازی با جان و سلامت مردم در البرز/ جعل هزاران گزارش غلط رادیولوژی در یک بیمارستان+ اسناد

بر اساس این گزارش، موضوع این تخلف را  از دانشگاه علوم پزشکی البرز پیگیری کردیم و با وجود نامه نگاری، مسئولان دانشگاه و رئیس بیمارستان شهیدرجایی البزر حاضر به پاسخگویی نشدندو اظهار کردند ما از پیمانکار رادیولوژی شکایت کرده‌ایم اما هنوز دادگاه رای صادر نکرده است.