به گزارش برترین خبر، مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعلام این خبر افزود: این واحد درپی افزایش نشتی بخار در بویلر و کاهش آب دمین با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق کشور، به منظور بررسی و رفع اشکال از مدار تولید خارج شد.

حسینعلی تازیکی گفت: نظر به نیاز شبکه برق کشور، همکاران ما فعالیتهای لازم تعمیراتی را به سرعت آغاز کردند و پس از انجام تست های بویلر، یک لوله پنجره ای اواپراتور بویلر ترمیم، شش لوله در سقف بویلر و یک لوله در بخش رهیت ۲ تعویض و ۱۱ لوله در استیم کویل شماره یک رفع نشتی شد و واحد در کوتاه ترین زمان ممکن، پس از حدود ۶۶ ساعت تلاش بی وقفه همکاران به مدار تولید بازگشت.

نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور، بیش از ۴ درصد برق کشور را تامین می کند

خبرنگار: مهناز قبادی