به گزارش برترین خبر؛ عبدالرضا بابایی فرماندار شهرستان نکا طی بازدید از پروژه تعریض جاده طوسکلا به سمت حسین آباد گفت: بخش اعظم این پروژه اجرا و حدود دو کیلومتر از آن باقی مانده که در حوزه سرزمینی شهرستان نکا قرار دارد.

وی افزود: عملیات زیرسازی انجام شده و آسفالت کردن آن باقی مانده است.

فرماندار شهرستان نکا تصریح کرد: طی بازدید به عمل آمده از این پروژه و صحبت های انجام شده با مدیر پروژه و پیمانکار آن، مقرر شد که عملیات آسفالت آن تا هفته آینده انجام شود.

بابایی گفت: در حال تامین اعتبارات لازم از سازمان برنامه و بودجه استان جهت تعریض ضلع شمالی این پروژه هستیم.

خبرنگار: مهناز قبادی