به گزارش برترین خبر ، محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور در سفر دورزه خود بازدید کوتاهی از کمربندی نور رویان به عمل آورد که مقررشد، با بررسی و تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه بزودی آغاز شود. ‎

شهرستان نور به عنوان شهر ساحلی و توریست پذیر در ایام تعطیلات شاهد حجم بسیار زیادی مسافر و گردشگر از سراسر کشور است که با تکمیل شدن این پروژه شاهد کاهش بار ترافیکی خواهیم بود.

کمربندی حدود ۸ کیلومتری نور رویان در ضلع جنوبی رویان قرار دارد که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۸ آغاز شد و اکنون حدود ۲ کیلومتر از این پروژه باقی مانده است.