به گزارش برترین خبر، جعفر کوشا در مراسم افتتاحیه چهل و هفتمین همایش سراسری کانون وکلای دادگستری کشور که روز چهارشنبه در بابلسر برگزار شد ، با اشاره به اینکه رسوم و سنن ناگزیر هستند که با تغییرات روبه‌رو شوند گفت: در این تغییرات باید پیش‌بینی کنیم، نه پیش‌گویی و اگر ما پیش‌بینی نکنیم، دیگران برایمان پیش‌بینی می‌کنند.

وی با انتقاد از اینکه چرا برخی نمی‌خواهند تغییرات را بپذیرند؟ اظهار کرد: انسان و جامعۀ بشری نیازمند تغییر هستند تا خود را با مسائل روز منطبق کنند. برای این مهم باید عادات، خرافات، سنن و رسوم مشکل‌زا را حذف کرد و به دنبال نیازهای نو به‌سوی قوانین و مقررات جدید رفت.
کوشا با بیان اینکه لزوم تغییر در روابط اجتماعی اصلی مسلم است و ما در این خصوص به آینده‌پژوهی نیاز داریم ، تصریح کرد: نسل نو خواسته‌ها، انتظارات و مطالبات جدید دارند. ما باید خودمان را مجهز کنیم.

وی ادامه داد: روزی در کشور عزیزمان ویدئوداشتن جرم بود و امروز ماهواره جرم‌انگاری شده است، ولی نیاز انسان برای کسب اطلاعات در دهکدۀ جهانی مطالبۀ روز همگی مردم است. ما نمی‌توانیم خودمان را بی‌نیاز بدانیم. من امروز باید بدانم که کدام مقالۀ علمی بهترین است. ما نمی‌توانیم افراد را از آزادی به دسترسی اطلاعات محروم کنیم. اگر با تغییرات همسو نشویم و آن‌ها را با اصول متعالی خود منطبق نکنیم و روابط و اذهان خود را آماده ننماییم و ساختار مناسب را مهیا نکنیم، موج تغییرات همۀ ما را با خود می‌برد.

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران با اشاره به اتفاقات جدید در ایران گفت: ما برای گفتمان‌سازی باید زبان نسل جدید را بدانیم. موج تغییر و تحول و نوگرایی و نواندیشی وجود دارد. ما نمی‌توانیم یک جوان را بزنیم، چراکه در پس او جوان دیگری است. زمان و مطالبات روز فرق می‌کند. مسئولان و کارگزاران و زمامداران و تصمیم‌گیران باید هوشیار باشند که اگر تغییر را نپذیرند، موج تغییر ایشان را درگیر خواهد کرد.

کوشا با تاکید بر اینکه باید با حفظ اصول و ارزش‌
هایمان تغییرات را بپذیریم به راهکار مدیریتی این رویکرد پرداخت و گفت: در این راه باید از انسان‌هایی استفاده کنیم که قدرت پیش‌بینی دارند. اگر من قدرت پیش‌بینی نداشته باشم به گذشته برمی‌گردم، در آن می‌مانم و چرخۀ زمان به جلو می‌رود و من همچنان درجا می‌زنم.

وی خاطر نشان کرد: ما در اینجا باید توجه کنیم که اگر به گذشته افتخار می‌کنیم چراغی برای آینده است. ولی نباید در گذشته بمانیم چون ایستادن در گذشته با تغییر مخالفت دارد.

کوشا با طرح این پرسش که رویکرد تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به گذشته است یا آینده؟ گفت: چه کسانی این مقرره را وضع کرده‌اند؟ چرا در مهم‌ترین جرایم وکیل را که دست و یار متهم است محدود می‌کنند و می‌گویند باید وکلای مورد اعتماد رئیس قوه باشد؟ آیا وکلای دادگستری مورد اعتماد نیستند؟ این تقسیم بین وکلای خودی و غیرخودی تبعیض است.

وی با بیان اینکه قوی‌بودن نهاد وکالت یکی از خصایص ذاتی این نهاد است افزود: کانونی که نمی‌تواند از خود دفاع کند چگونه از وکیل دفاع کند؟! نمی‌توان به وکیل زیر نظر قوه اعتماد کرد. وکیل باید قوی و امین باشد. هر قدر نهاد وکالت قوی‌تر باشد، حاکمیت نیز استحکام بیشتری می‌یابد.
کوشا ادامه داد: اشتباه است که مثل گذشته برخی فکر کنند با حمله به نهاد وکالت قوی می‌شوند. وکیل قوی، لایحۀ مستحکم، بیان مقتدر برای دستگاه قضایی باید سند افتخار باشد. من اگر به‌عنوان مسئول قوه باشم، چنان از وکیل حمایت می‌کنم که بتواند با قاضی بحث علمی کند. اگر ما نتوانیم مباحث تئوری را تبیین کنیم، چگونه می‌توانیم موضوعات را بر آن بار کنیم؟

وی به موضوع استقلال وکیل اشاره کرد و گفت: استقلال برای وکیل و نهاد وکالت یعنی ما می‌توانیم در عدالت قضایی تأثیرگذار باشیم. اگر تو به من وابسته باشی و پروانه‌ات را از حاکمیت بگیری چگونه می‌توانی در مقابل من دفاع کنی چون هر لحظه ممکن است پروانه‌ات را باطل کنم. وقتی‌که من بدانم پروانه‌ام را از نهاد قانونی گرفته‌ام خیالم راحت است که نهادی پشت من است که آن نهاد نیز مستقل است.

کوشا با تصریح این مطلب که « استقلال من و استقلال افراد می‌تواند لازم و ملزوم باشد و قاضی هم باید مستقل باشد.» افزود: دستگاه قضایی نباید سیاسی باشد و فقط باید بر طریق عدالت حرکت کند. ‏

خبرنگار:سارا اسماعیلی