به گزارش برترین خبر، سیدمحمود حسینی پور امروز در جلسه شورای عالی مسکن استان، افزود: در شرایطی فعلی باید با ایجاد تحول بتوانیم علاوه بر دستیابی به توسعه و پیشرفت در بخش‌های مختلف، به مردم و افکار عموومی نیز پاسخگو باشیم.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان، بیان کرد :اداره کل راه و شهرسازی استان باید با ایجاد تحول رویکرد جدیدی را در نحوه اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه دهد تا طرح‌های این بخش با شتاب بیشتری عملیاتی و اجرایی شود.

این مسئول، کارآمدی مدیران را پاسخ محکمی به تمام بدخواهان انقلاب و نظام اسلامی که قصد دارند با ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه، مردم را نسبت به نظام و دولتمردان ناامید کنند دانست و گفت: مدیران و کارشناسانی که مانع سرمایه گذاری در مازندران می‌شوند باید به فکر شغل دیگر باشند.

استاندار مازندران مردمی کردن طرح‌ها به ویژه طرح‌های مربوط به بخش مسکن را از اولویت‌های اصلی دولت در سالجاری اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز باید با تفاهم و همکاری بیش از پیش نسبت به اجرای کامل تعهدات در طرح نهضت ملی مسکن اهتمام بیشتری داشته باشند.

حسینی پور، شناسایی بافت‌های فرسوده در مناطق شهری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: شهرداران نسبت به انجام این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه موانع و مشکلات فراروی طرح نهضت ملی مسکن باید شناسایی و با ارائه راهکار اصولی نسبت به اجرای کامل این طرح اقدام شود، خاطرنشان کرد: تا هفته دولت امسال طرح نهضت ملی مسکن در تمام شهرستان‌های مازندران برابر تعهداتی که دارند باید به قرارداد منتج و عملیاتی شود.