به گزارش برترین خبر ، اولین نمایشگاه تخصصی عسل به همت شهرداری وشورای شهر رویان در سبزرود برگزار شد .در این نمایشگاه از شهرهای مختلف شرکت کرده بودند.

مجتبی ایزدی ، رئیس انجمن کارفرمایی صنفی پرورش دهندگان زنبور عسل در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برترین خبر گفت : نمایشگاه با ده غرفه از شهرستانهای مختلف شرکت کردند ودر این ده غرفه هشتاد درصد عسل ایران موجود می باشد .

در ادامه مجتبی ایزدی گفت : همه غرفه داران تحصیلات دانشگاهی این رشته را دارا می باشند

وی در ادامه افزود برای گرفتن غرفه ابتدا همه عسلهابه آزمایشگاه فرستاده شده و بعد از آنالیز واثبات طبیعی بودن آنها ، غرفه در اختیار آنها قرار می گیرد .

رئیس انجمن کارفرمایی صنفی پرورش دهندگان زنبور عسل اظهار داشت : قیمت عسل طبیعی در ایران بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می باشد که در این نمایشگاه به خاطر حذف واسطه واینکه خود تولید کننده بوده ، به قیمت ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان عرضه می شود .

ایزدی افزود غرفه داران اطلاعات جامع وکاملی را به دلیل دارا بودن تحصیلات دانشگاهی در خصوص زنبور عسل یا خواص درمانی عسل به مشتریان ارائه می دهند.

وی در پایان از حضور فرماندار ومعاون فرمانداروحمایت شهرداری وشورای شهر رویان تقدیر وتشکر کرد .

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25-1

25-2

25-3

25

26

27

2829

30

31

32

33