به گزارش برترین خبر، در این نشست دکتر مصطفی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به  ارایه طرح خود با عنوان:” تطبیق نمادشناسی نقوش جلدهای نسخ خطی قرآن کریم و انجیل مقدس پرداخت.

       یادآور می‌شود: دکتر همایون حاج محمد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و دکتر نونیک داریینیان عضو هیات علمی دانشگاه دولتی ایروان(ارمنستان) به عنوان ناقد و دکتر محمد اعظم‌زاده به عنوان ناظر علمی در این نشست حضور داشتند.