به گزارش برترین خبر ؛ در آیین انعقاد این تفاهم‌نامه که با هدف توسعه همه جانبه و فراهم نمودن زمینه‌های تحقق نوآوری و شکوفایی طرح‌های تحقیقاتی همراه با ارتقا و توسعه هسته‌های تخصصی و در نهایت شبکه‌های بزرگ کارآمد در بخش‌های مختلف موردنیاز و به منظور ایجاد و گسترش همکاری‌های آموزشی_ پژوهشی برگزار شد، دکتر ابوطالب شفقت رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دکتر کوروش نوذری رییس دانشگاه مازندران به نمایندگی از سوی این دو سازمان، تفاهم‌نامه را امضا کردند.
به موجب این تفاهم‌نامه که با موضوع ایجاد و تقویت زمینه‌های همکاری مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات و بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی، خدمات پژوهشی و مشاوره منعقد گردید، طرفین متعهد شدند با عزم مشترک، تلاش مستمر و سازمان‌یافته علمی و تحقیقاتی، طی یک برنامه مشخص و منظم و پرشتاب در حوزه‌هایی مانند حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه مازندران با موضوعات مرتبط با شرح وظایف و ماموریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر، استفاده از خبرگان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در قالب مدرس مدعو و اساتید مشاور پایان‌نامه‌های دانشگاهی، امکان حضور کارشناسان دوطرف و اعضای هیات علمی در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی، استفاده از تجهیزات و امکانات موردنیاز طرفین به منظور تامین خدمات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی و تبادل اطلاعات میان طرفین، همکاری در زمینه چاپ و نشر مقالات علمی و پژوهشی با موضوعات مرتبط با شرح وظایف سازمان بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه در نشریات علمی-کاربردی و همکاری‌های فنی بر اساس ضوابط مربوطه، همکاری در زمینه مطالعات و مشاوره در خصوص طرح‌های توسعه‌ای طرفین، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت به منظور ارتقای توان علمی کارشناسان و اعضای هیات علمی طرفین و استفاده متقابل از کتابخانه‌های طرفین و انجام بازدیدهای متقابل علمی برای دانشجویان همکاری نمایند.