به گزارش برترین خبر ، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در همایش علمای واقف در بابل با اشاره به اینکه علما از دو جهت در رابطه با وقف کارهای بسیار خوبی انجام دادند، عنوان کرد: یکی آن که خودشان را وقف در راه اسلام و مسلمین صورت داده و دیگر آنکه وقف را در بین مردم گسترش دادند.

وی گفت: انسان دارای دو نوع حیات و دو نوع مرگ است؛ یک حیات مادی است که در مقابل اش مرگ عادی است، حیات عادی از آن لحظه ای آغاز می شود که روح در پیکر انسان دمیده می شود و مرگ عادی نیز روح از جسم انسان خارج می شود.

ناطق نوری افزود: غریضه های انسانی به طور طبیعی در وجود انسان وجود دارد اما اگر انسان بخواهد به دنبال این غرایض برود مانند غرایض جنسی و غیره انسان در آن زمان، خود را گم کرده است و هدف خلقت خود را فراموش کرده است. دوم اینکه با دست خودش و با اختیار خودش، خودش را زندانی کرده و راه تکامل خودش را بسته، این انسان از لحاظ حیات مادی زنده است اما از لحاظ حیات معنوی مرده است.

وی تصریح کرد: این انسانی که در غرایض نفسانی خود می ماند مانند یک کرم ابریشم در پیله خود می ماند و زندانی نفس خود است.وقتی انسان خود را وقف جامعه نمی کند و بلکه جامعه را می خواهد وقف خود کند، این انسان از حیوان نیز مرتبه اش پایین تر می آید.

وی افزود: اگر از ما سوال کنند که در جهان آفرینش بالاترین و بزرگترین و شریف ترین انسان چه کسی بود، باید گفت بالاتر از حضرت رسول اکرم (ص) کسی نبوده است.

ناطق نوری بیان کرد: انسانی که مانند کرم ابریشم در پیله خود می ماند و خود را زندانی می کند، این انسان شعاع وجودی ندارد که دیگران بهره مند شوند.

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری تصریح کرد: هر فردی عمل صالحی انجام دهد، هم مرد باشد و هم زن، این انسان دارای حیات معنوی است. خداوند به این انسان حیات معنوی خواهد داد. راه رفتن به بهشت آنقدر زیاد و باز است اما قدر آن را نمی دانیم‌.

وی اظهار کرد: در اصول کافی باغی به نام باغ احتیاج مومنین به همدیگر وجود دارد، اگر مومنی به مومنی مراجعه کرد و حاجتی داشت، بتوانیم و انجام ندهیم که این کار قانونی و شرعی باشد هم باشد، می فرماید: روز قیامت محشورش می کنند در حالی که صورتش سیاه است. این شخص کسی است که به خدا خیانت کرده است. اینها آد مهای مرده هستند. انسان هایی که برای مردم و جامعه خیر نداشته باشند، مرده هستند.