به گزارش برترین خبر ، متن این حکم به شرح ذیل می‌باشد: