به گزارش برترین خبر ، این طرح که با عنوان”پروژه طراحی و پیاده سازی قرائت کنتورهای آنالوگ قدیمی” به مدیریت دکتر روح‌الله یوسف‌پور و بر اساس قرارداد منعقدشده میان دانشگاه مازندران و شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد، در حدود یک‌سال در این شرکت مورد استفاده قرارگرفته و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به عنوان طرح برتر انتخاب گردید.