به گزارش برترین خبر به نقل از روابط عمومی رساله دکتری سپیده بختیاری دانشجوی مقطع دکتری با راهنمایی دکتر سیدرسول موسوی حاجی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی در محور پایان نامه های دانشگاهی به‌عنوان طرح برتر انتخاب شد.

این پایان نامه دکتری که با عنوان”بررسی مولفه‌های امنیت در شهرهای دوران مرکزی و میانه اسلامی سیستان” انجام شد، توسط دانشجوی پژوهشگر دکتر سپیده بختیاری و با راهنمایی دکتر سیدرسول موسوی حاجی تهیه و تنظیم گردید.