به گزارش برترین خبر ، پیرو تصویب پیشنهاد دانشگاه مازندران برای تشکیل قرارگاه تعاملی میان سه ضلع استانداری، دانشگاه‌ها(به دبیری دانشگاه مازندران) و ضلع صنعت و جامعه، با هدف بررسی و حرکت به سمت تحقق اهداف شعار سال، در روز پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱، دکتر سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران، پس از بررسی اساسنامه تهیه‌شده توسط دانشگاه مازندران، اساسنامه فوق را تحت عنوان آیین‌نامه تشکیل و فعالیت قرارگاه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین استان مازندران امضا کرد.

بر اساس این گزارش، این قرارگاه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در معرفی شعار سال،  بین استانداری، دانشگاه‌ها، و صنعت و جامعه، تشکیل گردید که دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد سرپرست دانشگاه مازندران، برای تحقق بخشی به شعار سال، طی حکمی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ از سوی استاندار به عنوان دبیر قرارگاه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین استان مازندران منصوب شد.