تختی را بدین جهت جهان پهلوان نهادند که ،دنیایی از عشق و محبت مردم به ویژه پابرهنگان را در دل داشت، او را مدال های رنگارنگش ماندگار نکرد هرچند برای تابلوی مشاهیر ماندگار کشتی جهان ،به این مدال ها نیاز بود اما در قاب و تابلوی دل های مردم تنها یک رسم و منش پهلوانی کافی بود که تختی را بر تخت مردانگی بنشاند.

همگان رجاء واثق دارند که سکوهای قهرمانی از زیر پا میرود و بر روی مدال ها گردوغبار روزگار می نشیند اما ،ارزشهای بالای انسانی هیچ گاه از لوح دل و جان پاک نمیشود که براستی ورزش کشتی که در حقیقت یک ورزش عادی نیست و جانمایه ی آن عشق ورزیدن به همنوع و دیگرخواهی ست که در روز پنجم شهریور با درخشش نام جهان پهلوان غلامرضا تختی ،باز ارزش ها و منش های پهلوانی گل می کند و ما بر خود می بالیم که این چنین عزیزانی در راه رشد و اعتلای فرهنگ پهلوانی با روی آوردن به ورزش پر افتخار کشتی، نام این ورزش را در دل تاریخ جهان ماندگار ساختند.

پنجم شهریور روز کشتی بر همگان به ویژه خانواده ی معظم کشتی مبارک باد

 داود فلاح کارشناس مجری برنامه ی تخصصی کشتی