به گزارش برترین خبر ، مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت:این عملیات بعنوان فاز تکمیلی رفع عیوب ثبت شده در بازدیدهای دوره ای از شبکه ها و پس از رفع بخشی از اولویتهای قابل انجام با اکیپهای خط گرم با هدف کاهش خاموشی و بهبود شاخصهای طرح سیما محسوب می شود که همزمان با اعمال خاموشی تعمیرات دوره ای شبکه های بالادستی انجام شد.

وی ادامه داد:این عملیات در سطح سه شهرستان با مشارکت ٨٠ اکیپ اجرایی و ٢۶٠پرسنل اجرایی مجهز به خودروی عملیاتی و پشتیبانی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران افزود: از اقدامات شاخص این مانور ها می توان به نصب کاور در مسیرهای پرنده خیز ، تقویت رینگ خطوط، شاخه زنی، تغییر آرایش نامناسب ، و تعویض تجهیزات نامرغوب اشاره کرد .

مهندس فرح زاد ادامه داد: با تحقق اهداف مورد نظر در این عملیات و رفع معایب دارای اولویت، قابلیت اطمینان شبکه های هدف به حد قابل قبولی افزایش یافت .