به گزارش برترین خبر ، حسن اسحاقی مدیرکل شیلات مازندران در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد که وضعیت صید ماهیان استخوانی زمان صیدامسال نسبت به سال گذشته ازرشد خوبی برخورداربوده است، اظهار کرد: یکی از دلایل مهم این افزایش صید، تکثیر و رهاسازی بچه ماهی‌های دریایی در مسیل رودخانه‌ها و دریا در سالهای گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در قالب طرح اقتصاد مقاومتی به صورت تکثیر طبیعی و نیمه مصنوعی تولید و در رودخانه‌ها و یا دریارهاسازی شد، افزود: امسال در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی حدود ۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید، ۸میلیون بچه ماهی کپور و ۵۰۰ هزار قطعه ماهی خاویاری قره برون تولید و رها سازی صورت گرفته است.

مدیرکل شیلات مازندران اظهارامیدواری کرد: در کنار تکثیر ماهی سفید و خاویاری، امیدواریم با برنامه ریزی و همکاری شرکت تعاونی‌های ماهیگیران پره در سطح استان تکثیر ماهی کپور را با قوت بیشتری انجام بدهیم که سال‌های آینده هم بتوانیم رشد بهتر صید این گونه را در سبد صیادان مازندران شاهد باشیم.

وی در پایان با اشاره به دلایل افزایش صید ماهی در دریای خزر، اظهار کرد: مساعد بودن شرایط آب و هوایی به منظور عملیات پره‌کشی، ثابت بودن جریانات دریایی، دما و درجه حرارت آب دریا و مهم‌ترین دلیل تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان تولید شده توسط مرکز شهید رجایی و شرکتهای تعاونی پره به رودخانه‌ها و دریا در سال‌های گذشته بوده است.