به گزارش برترین خبر ،

افتتاح آب شرب روستای رمشی با اعتبار ۴۰ میلیارد

افتتاح دفتر دهیاری و شورای اسلامی روستای کردآباد

افتتاح آسفالت خیابان روستای مرداب

دیوار حائل در روستای مرزنده