به گزارش برترین خبر؛ مهدی توکلی شهردار نور از افتتاح نماد نورانی نام شهر در ابتدای ورودی غربی نور به ارتفاع بالغ بر ۶ متر در محدوده پلیس راه با هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد ریال خبر داد.

وی گفت : با توجه به اینکه طرح تفضیلی محدوده شهر نور کمی جلوتر از است اما به دلیل اینکه این محدوده از ورودی شهر قابلیت جانمایی داشت این نماد نورانی نصب شد.