به گزارش برترین خبر ، جعفر ردایی در آئین افتتاح رینگ دو شهری چالوس حدفاصل محله ابرنگ تا رادیودریا و خیابان ۲۰ متری اتصال دریای شرقی ۶ و ۷ به خیابان شهید سام‌دلیری از احداث رینگ دو شهری به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های شهر چالوس یاد کرد و گفت: این پروژه که به طول ۵.۵ کیلومتر است کمربندی نوشهر را با یک قوسی به کمربندی تنکابن وصل کرده و تاثیرات شگرفی در شهر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه رینگ دو شهری اساسی ترین پروژه شهر است، افزود: هر شهرداری و شورای شهری که در آینده مسئولیت  شهر را بپذیرد باید این پروژه را دنبال کند چرا که موثرترین پروژه شهر است.

شهردار چالوس با اشاره به اینکه آزاد سازی و تملک در شهر در گذشته آغاز شد و روی آن کار شده است، تصریح کرد: ۲۵۰ هزار متر مربع زمین باید در اجرای این طرح آزادسازی شود.

ردایی به آزاد سازی ۵۰ هزار متر در گذشته اشاره کرد و گفت: این طرح در حد فاصل رودخانه چالوس تا رادیودریا انجام شد و سال قبل نیز ۳۰۰ متر تملک شد و ۱۲ هزار آزادسازی شد و ۱۱ واحد مسکونی از حدفاصل فرج آباد انجام شد.

وی اظهار کرد: پروژه امسال از حد فاصل آبرنگ تا رادیو دریا به طول ۴۵۰ متر است که  ۲۰ هزار متر زمین خریداری شد.

شهردار چالوس تملک و خرید ملک را بسیار دشوار دانست و یادآور شد: در تملک چون با منافع اشخاص سر کار داریم اجرا سخت است زیرا وظیفه داریم زندگی کسی را خراب نکنیم و همانند آسفالت معابر نیست که با تخصیص اعتبار اجرایی می شود و مشکلی به همراه ندارد.

ردایی با بیان اینکه توافق برای خرید و تملک در شهرداری از این جهت اهمیت دارد که کار زیرساختی و اساسی است و تحول عظیمی در شهر ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: رینگ دو علاوه بر تاثیر مهمی که دارد در عدالت شهری هم نقش دارد و باعث می‌شود شهر همزمان رشد کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح تحولی در محلات ابرنگ و کلمور ایجاد می‌کند، متذکر شد: در این فاصله ۲۰ توافق انجام شد و مالکین همکاری داشتند و در این طرح ۲۷۰۰  متر زمین متعلق به دانشگاه مالک اشتر بود که باید رضایت بالاترین مقام را می گرفتیم و بیش از ۷ میلیارد توافق شد که از سوی شهرداری پرداخت شد.

شهردار چالوس ادامه داد: در خصوص خیابانی که از فرعی ۶ و ۷ به خیابان شهید سام بازگشایی شد باید گفت که ناخدا حسینی ملک باغ گل و گیاه زیبایی داشت علیرغم میل باطنی تملک و تخریب شد.

ردایی با بیان اینکه در هفته های اینده هم پروژه هایی برای افتتاح و بازگشایی داریم، تاکید کرد: از جمله توسعه پارکینگ در مرکز شهر، اتصال از چالوس محله به گل سرخی و بازگشایی چهارراه مرادی می باشد.
وی متذکر شد: کمربندی که وضیت نامناسبی داشت با کمک شهرداری و شورای شهر با هزینه ۴ میلیارد تومان زیبا سازی شد و رفیوژ نصب شد همچنین پارک سوار فرهنگ و بوستانی که ایجاد شد.

شهردار چالوس با بیان اینکه کار در این شهر بسیار زیاد است و با یک ابر روستایی مواجه هستیم که نیازمند کارهای زیرساختی است، گفت: در بحث ساماندهی ساحل فرج آباد قرادادی بسته شد و در یکسال آینده پروژه های زیادی را پیش اجرایی خواهیم کرد.

ردایی گفت: در شهر باید تابع برنامه بلند مدت ۲۰ ساله باشیم تا پروژه ها در هر دوره مدیریتی اجرایی شود./isna