به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، حجت‌الاسلام مصطفی سیفی در گفت و گویی با اشاره به مشخص شدن نتایج مسابقات منطقه ای قرآن کریم اوقاف مازندران اظهار کرد: در رشته های قرائت تحقیق و ترتیل، کسب حداقل ۷۵درصد جمع کل امتیازات اجرا و ترجمه برای حضور در مرحله استانی الزامی است.
وی افزود: در رشته‌های حفظ قرآن کریم، کسب حداقل ۸۰ درصد نمره صحت حفظ و ۷۰درصد نمره صحت قرائت و جمعاً ۷۵ درصد کل امتیازات اجرا و ترجمه برای حضور در مرحله استانی الزامی است.
حجت الاسلام سیفی افزود: نفرات برتر مسابقات منطقه ای در منطقه بابل در رشته حفظ کل برادران و خواهران؛ فاطمه غلامی و پیمان ایازی نفر اول، زینب ادبی و مجتبی محسنی‌ نفرات دوم انتخاب شدند و همچنین در رشته حفظ۲۰ جزء مهدیه ابوالحسنی و رضا رضازاده نفر اول، نرجس رجب نژاد نفر دوم و فاطمه پورمند نفرسوم انتخاب شد.
وی گفت: در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم فریده شیر افکن و حسین علی نیا نفرات اول، نرگس شامخی و حسین کمالیان نفرات دوم و و علی اصغر رستمی نفر سوم انتخاب شدند؛ همچنین در رشته حفظ ۵ جزء محدثه رستمی توانست به تنهایی رتبه نخست را کسب کند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در رشته قرائت تحقیق نیز معصومه ابدی و سیدصادق مسلمی نفر اول ؛فاطمه اکبری و حمزه مومنی نفر دوم و فاطمه منتظریان و ساسان خانلرزاده نفر سوم‌ انتخاب شدند.

سیفی تاکید کرد: در رشته قرائت ترتیل نیز فاطمه چالی ملکشاه و علی فرمان زاده نفر اول، سیده فاطمه زهرا صالحی و محمد رمضانی نفر دوم و زینب فلاحی نفر سوم‌ این مسابقات اعلام شدند.
وی گفت: نفرات برتر مسابقات منطقه ای در منطقه عباس آباد در رشته حفظ کل برادران وخواهران، سیده طاهره حسینی و مصطفی رحیم منتظری رتبه نخست را کسب کردند در رشته۲۰ جزء انسیه آبکار و مرتضی میردار هریجانی به عنوان نفرات اول انتخاب شدند.
سیفی بیان داشت: در رشته حفظ ۱۰ جزء نیز سیده رقیه میر حسین زاده نفر اول و پروانه کیانفر نفر دوم مسابقات انتخاب شدند همچنین در رشته حفظ ۵ جزء عاطفه خانعلی پور و صابر احمدی نفرات اول و شیرین فلاح محمدی نفر دوم انتخاب شد.
وی گفت: در رشته قرائت تحقیق هاجر عسکری و محمد مهدی شمس‌نفرات اول ، فاطمه یعقوبی و محمدطاها شمس نفرات دوم و زهرا کلبانی نفر سوم مسابقات انتخاب شدند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در رشته قرائت ترتیل ثریا دیلمی و علی فرمان زاده نفرات اول، آمنه حلاج و محمد رمضانی
نفر دوم ‌انتخاب شدند.
سیفی افزود: نفرات برتر مسابقات منطقه ای در منطقه آمل در رشته حفظ کل برادران وخواهران مصطفی رحیم منتظری‌ نفر اول ‌انتخاب و در رشته۲۰ جزء محدثه یوسفی و حسین همایون نفر اول ، زهرا علیزاده نفر دوم‌ مسابقات اعلام شد و همچنین در رشته ۱۰ جزء فاطمه جمالی‌رتبه نخست را کسب کرد.
وی گفت: در رشته حفظ ۵ جزء مستانه نجاتی، ابوالحسن پهلوان‌ نفرات نخست‌ و امیر حسین شمس رتبه دوم را کسب کرد‌ ؛ همچنین در رشته قرائت تحقیق حنانه سادات محمدی و عادل تقی پور نفرات اول ، جعفر مومنی نژاد نفر دوم‌ و سجاد احمدی‌‌ نفر سوم انتخاب شدند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران بیان داشت: در رشته قرائت ترتیل، حنانه خسروی و حمزه احمدی نفرات اول، معصومه صادقی و آرمین قادی نفرات دوم و محمد رضا بوستانی نفر سوم‌ اعلام شدند.

وی گفت: نفرات برتر مسابقات منطقه ای در منطقه بهشهر نیز در رشته حفظ کل برادران و خواهران، زینب اکبری و امیر حسین زرگری نفرات اول، راضیه صادقی نفر دوم و فاطمه حیدری نفر سوم انتخاب شدند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: در رشته۲۰ جزء نیز فائزه زنده دل و محمد محسنی‌نفر اول، محبوبه زارع و محمد حسین فلاحتگر نفر دوم و زهرا اکبرزاده نفر سوم انتخاب شدند.
سیفی گفت: همچنین در رشته ۱۰ جزء شهربانو رنجبر و علیرضا رحمانی نفر اول ، زهرا یونسی و هادی شهبازی نفر دوم و مریم ابراهیم نژاد نفر سوم و در رشته حفظ ۵ جزء رقیه فتحی و سید حسین ساداتی نفر اول ومرضیه موسوی نفر دوم مسابقات انتخاب شدند.
وی عنوان کرد: در رشته قرائت تحقیق، ابوالفضل حسینی نفر اول ، محمد دارابی نفر دوم و علی اصغر بخشی نفر سوم انتخاب شدند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران افزود: در رشته قرائت ترتیل علی اصغر مومن پور نفر اول ، مرتضی گواهی نفر دوم و محمد امیری نفر سوم انتخاب شدند.
وی گفت: نفرات برتر مسابقات منطقه ای در منطقه ساری در رشته حفظ کل برادران و خواهران نیز زهرا سلطانپور نفر اول ورقیه رضایی نفردوم انتخاب شد ندهمچنین در رشته حفظ ۲۰ جزء نیز فاضله شکیبا و حسین مرتضوی نفر اول ، محدثه زلیکانی رتبه دوم وعارفه زهرا اکبری نفرسوم را کسب کردند.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در رشته ۱۰ جزء زهرا اسفندیاری اول و مریم ابوالحسنی نفر دوم انتخاب شدند و در رشته حفظ ۵ جزء نیز محبوبه موحد نفر اول انتخاب شد همچنین در رشته قرائت تحقیق فاطمه کاردگر و سید پارسا انگشتان نفرات اول ،محمد مهدی طالبی نفر دوم و یونس رجبی نفرسوم‌ انتخاب شدند.
سیفی گفت: در رشته قرائت ترتیل نیز فاطمه حبیبی و حسین ایزی رتبه نخست و محمد حسین آهنگری رتبه دوم را کسب کردند.
وی در پایان بیان کرد: زمان و مکان برگزاری مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.