به گزارش برترین خبر ، احمد حسین زادگان، استاندار مازندارن در آیین پانزدهمین دوره معرفی تعاونی های برتر استان مازندران با بیان این که تعاون یکی از سه بخش مهم کشور است، گفت: تعاون یک بخش مهم از اقتصاد کشور بشمار می رود.

او با تاکید بر این که اهمیت بخش تعاون در وزارت کار باید بیشتر دیده و توجه شود، افزود: بخش تعاون موجب تولید ثروت و اشتغال می شود.

استاندار مازندران، یادآور شد: تعاون رویکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و یک تشکل مردم نهاد می باشد که توسط مردم شکل گرفته است.

حسین زادگان با بیان این که اقتصاد تعاونی باید رویکرد توسعه محور پیدا کند، اظهار داشت: تعاونی ها می توانند مشکلات  اقتصاد کشور را حل و اقتصاد را متحول کنند.

او با اشاره به این که برای رونق بخشی تعاون همه مسئولیم، ابراز کرد: باید برای توسعه کارهای جمعی فرهنگ سازی کنیم.

استاندار مازندران با عنوان این که تشکیل تعاونی ها نیازمند همکاری همه دستگاه هاست، افزود: ترویج فرهنگ همکاری و تعاون و  ریل گذاری برای توسعه این بخش باید از سوی دولت صورت گیرد.

حسین زادگان تعاون را یکی از بخش های مهم اقتصادی دانست و گفت: اگر قرار است  تعاون در ۲۵ درصد اقتصاد کشور نقش داشته باشد، باید اعتقاد را به بخش تعاون به عنوان نهاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار دهیم.

گفتنی است، با حضور احمد حسین زادگان، مقام عالی دولت در مازندران و مدیران و مسئولین استانی، ۳۴ تعاونی استان در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر به عنوان برترین های این بخش اقتصادی معرفی و تجلیل شدند.