به گزارش برترین خبر ، هادی خنجری فرماندار، سرهنگ محمودی فرمانده سپاه ناحیه نور به همراه مدیرعامل ومهندسین شرکت زربال از پروژه کشتارگاه مرغ زربال آلشرود شهرستان نور  از روند نوسازی وبهسازی این پروژه که در بحران برف دچار خسارت شده بود بازدید به عمل آوردند.

 

photo_2017-01-07_20-49-56

photo_2017-01-07_20-51-05

photo_2017-01-07_20-51-26

photo_2017-01-07_20-51-31

photo_2017-01-07_20-51-36

photo_2017-01-07_20-51-40

photo_2017-01-07_20-51-45

photo_2017-01-07_20-51-49

photo_2017-01-07_20-51-53

photo_2017-01-07_20-51-57

photo_2017-01-07_20-52-01

photo_2017-01-07_20-52-06

photo_2017-01-07_20-52-11