به گزارش برترین خبر، مهدی توکلی شهردار نور در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه شهر نور اظهار کرد: مبلغ ۵۵ میلیارد ریال بودجه در سال ۱۴۰۰ مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه در شهرداری دو فصل جاری و عمرانی است، تصریح کرد: ماهانه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون حقوق و دستمزد به کارمندان پرداخت می شد که در طول یکسال مبلغ آن به ۴۲ میلیارد می رسد و بر اساس تناسب بودجه جاری به عمرانی باهم مطابقت نداشت و مبلغی برای پروژه های عمرانی باقی نمی ماند که خوشبختانه با کمک اعضای شورای شهر نور این مبلغ تغییر کرد.

شهردار نور با اشاره به اینکه حدود ۱۰۸ میلیارد بودجه در سال ۱۴۰۰ محقق شد ، افزود: بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲۰ میلیارد تصویب شد که به صورت پروژه های عمرانی در شهر به اجرا درآمده است.

توکلی با بیان اینکه شهر نور دارای ظرفیت های ساحل، پارک جنگلی است، ادامه داد: پیاده روسازی، روشنایی ،فضای سبز، درختکاری و غیره از جمله برخی کارهای انجام شده در پارک جنگلی نور توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی مدون در خصوص پارک جنگلی نور هزینه ها مدیریت و کنترل شد.

شهردار نور از سرمایه گذاری ۵ میلیاردی برای پارک جنگلی نور و ۱۲ میلیاردی برای قسمت ورزشی خبر داد.

توکلی ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت بسیار خوب و سرمایه گذاری ۴۰ میلیاردی در قسمت زباله و تبدیل کود به کمپوست، امروز در نقطه ای قرار دارد که علاوه بر حل معضل زباله بلکه به عنوان درآمد پایدار در مجموعه شهرداری محسوب می شود.

وی معتقد است : هر چه تعداد سرمایه گذارها در شهر بیشتر شود قطعا فشار کمتری به شهروندان و اجرای خدمات شهری بیشتر در شهر می شود.

شهردار نور در حوزه تبلیغات محیطی بیان کرد: درآمد شهرداری نور در سال های گذشته کمتر از ۱۰۰میلیون تومان بود که با برنامه ریزی صورت گرفته در قالب قرارداد های مختلف و برنامه ریزی مناسب ۳۶ میلیارد برای مدت ۶ سال تعریف درآمد و قرارداد آن نیز بسته شده‌است.

توکلی یادآور شد:کوچه ها و خیابان های مختلف شهر نور مشکلاتی از قبیل آسفالت، هدایت آب های سطحی دارد که بر اساس منطقه بندی در حال انجام است.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در شهر نور وجود دارد عقب ماندگی زیادی وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده توسط اعضای شورای شهر در سال آتی پرتوان تر و پرقدرت تر برای شهروندان خدمات ارائه می شود.

شهردار نور بیان کرد: حدود ۴۰ میلیارد تومان جهت آسفالت و زیر سازی برای سال آتی در نظر گرفته شده که مقدمات آن انحام و وارد فاز فراخوان شده است.

وی معتقد است: شهرداری از مردم با مردم و برای مردم باید خدمت کند.

 

خبرنگار: زینب تذکاری 

مدیر مسئول: هادی جوزن