به گزارش برترین خبر ، حسینی با بیان اینکه ، ۲۳۱ مورد این طرح ها راهبری و ۴۲۱ مورد آن در زمینه هدایت شغلی بود ، تصریح کرد : جمعا در ۴۰۵ مورد به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان وام از سر فصل بند (ب) تبصره ۱۶ داده شد.

وی افزود: ۲۰ مورد به مبلغ ۶۸۵ میلیون تومان، از طریق «صندوق امداد ولایت» و ۱ مورد «وام کارفرمایی» به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به مددجویان پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان نکا ، عنوان کرد : ۷ مورد به مبلغ ۱ میلیاردو ۱۰ میلیون تومان ، از «سرفصل تبصره ۱۸» و ۲۱۹ طرح از طریق «تسهیلات بدون پرداخت» ، مثل مرغ بومی ، اردک ، نهال به مددجویان اهدا شد.

شایان ذکر است: در شهرستان نکا ۳۵۰۰ خانوار تحت حمایت هستند و در زمینه های اشتغال ، فرهنگی ، حمایتی و مسکن ، از خدمات امداد بهره مند می شوند.

خبرنگار: مهناز قبادی