به گزارش برترین خبر ، دکتر علی‌نژاد در این مراسم، افزایش سهم فناوری و پژوهش تقاضامحور در کنار حفظ و بهبود وضعیت پژوهشی در دانشگاه را از مهم‌ترین انتظارات مدیران دانشگاه از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانست و با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌هایی برای افزایش سهم پژوهش و فناوری در دانشگاه، این امر را اساسی‌ترین راه سامان‌دهی و برطرف‌کردن چالش‌های استان و کشور دانست.در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام مستقیمان نیز به بیان نکاتی در خصوص ارتباط میان پژوهش و دین و اثرات حضور و توجه به دستورات الهی و قرآن در تحقیقات دانشمندان پرداخت. هم‌چنین دکتر جمال قاسمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به ارایه گزارشی از روند انتخاب و ملاک‌های تعیین پژوهش‌گران برتر پرداخت و برنامه‌های آتی این معاونت در راستای گسترش پژوهش تقاضامحور و راه‌کارهای ارتباط پژوهش‌گران با صنعت و جامعه را بیان کرد.