به گزارش برترین خبر و به نقل از روابط عمومی شهرداری ساری،پیرو دستور سرپرست شهرداری ساری مبنی بر پیگیری دفن بهداشتی زباله در منطقه پشتکوه ، انعقاد قرارداد نامه شهرداری ساری در دی ماه سالجاری با شرکت مربوطه انجام شده و بر اساس این قرارداد، انجام عملیات دفن بهداشتی زباله در مرکز پشت کوه توسط این شرکت انجام می‌شود.

در همین راستا، تجهیز ناوگان اجرایی و انتقال ماشین‌آلات عمرانی شامل یک دستگاه لودر، دو دستگاه کامیون کمپرسی و یک دستگاه کامیون لجن کش برای دفن بهداشتی زباله به آن مرکز انجام گرفت.

یک دستگاه لودر با هدف ساماندهی بهینه و سرعت بخشی به اقدامات اجرایی مرکز دفن زباله برماشین‌آلات این مرکز در روزهای آتی اضافه خواهد شد.

در جهت حفظ محیط زیست و کاهش اثرات سو زباله های محل دفن، شهرداری ساری، برای تصفیه شیرابه زباله با برنده مناقصه قراردادی منعقد کرد که طی این قرارداد، شرکت مذکور موظف است روزانه ۶۰ مترمکعب شیرابه را جهت استفاده در مصارف کشاورزی تصفیه کند.

همچنین در جهت شروع عملیات بهره‌برداری و تصفیه شیرابه زباله، اقدامات اجرایی مبنی براورهال سیستم تصفیه‌خانه در حال انجام است.