به گزارش برترین خبر ، زارع مدیر باغ گیاه شناسی نوشهر، گفت: بر اثر بی احتیاطی و سهل انگاری یکی از همسایگان باغ گیاه شناسی در ضلع غربی باغ که در حال آتش زدن زباله بود آتش به قسمتی از محل دپو خرده چوب سرایت کرد.
او افزود: با حضور به موقع همکاران گارد و حراست فیزیکی باغ و کارکنان زحمت کش آتش نشانی نوشهر بدون هیچگونه خسارتی، آتش خاموش شد.
زارع از همسایگان مجاور باغ گیاه شناسی نوشهر خواست از روشن کردن آتش در مجاورت باغ خودداری کنند و همچنین وسایل و زباله‌ها را به داخل باغ پرتاپ نکنند.
باغ گیاه شناسی نوشهر که از قدیمی‌ترین باغ‌های گیاه شناسی کشور محسوب می‌شود به عنوان باغ گیاه شناسی برای ناحیه رویشی هیرکانی انتخاب شده است. این باغ ۳۵ هکتاری در راستای دو هدف اصلی باغ‌های گیاه شناسی در سراسر دنیا یعنی آموزش به تمامی اقشار مردم و نگهداری از گونه‌های نادر و در حال انقراض، فعالیت می‌کند.
در سال ۱۳۸۶ به دلیل اهمیت بالای مجموعه حاضر، به عنوان یک اثر طبیعی در سازمان میراث فرهنگی به شماره ۱۷۷۹۵ به ثبت رسید.